Visie

Op De Borgh zitten we in een traject om onze visie op onderwijs aan te passen.

(Zie ook bij Onderwijs – Profiel)

De opdracht van elke basisschool is om de leerlingen die de school bezoeken voor te bereiden op de maatschappij waar ze als een gelukkig mens kunnen functioneren en hun plaats kunnen innemen. Een kind moet de wereld nog leren kennen. Dat doen ze stap voor stap, onder begeleiding van volwassenen met als uiteindelijk doel dat ze zelfstandig een positieve invulling kunnen geven aan hun leven. Waarbij ze zich verbonden voelen met hun directe naasten, maar ook met diegenen die verder weg wonen en deel uitmaken van diezelfde wereld.

Wat is onze urgentie?
Globalisering zorgt ervoor dat we elke dag te maken hebben met wereldse invloeden op ons leven. We kunnen genieten van reizen naar andere landen en halen nieuwe culturen binnen onze eigen grenzen en ons huis. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met effecten die ons zorgen baren: economische crises, klimaatproblematiek, migratie.
Nieuwe technieken zorgen voor ongekende mogelijkheden, maar brengen ook gevaren met zich mee.

Kortom: de wereld wordt steeds complexer.  De kinderen die onze school bezoeken maken nu en straks actief deel uit van die wereld. Onze opdracht is hen daar op voor te breiden. Inmiddels zijn de meeste mensen er wel over eens, dat ons huidige onderwijs daarop zullen moeten aanpassen, want ons onderwijssysteem komt voort uit het industriële tijdperk dat andere eisen aan mensen stelde dan nu relevant is. Niemand heeft een kant en klare oplossing. Voor ons zijn deze maatschappelijke ontwikkelingen aanleiding om het onderwijs dat wij op onze school geven aan passen. Dit is een heel proces waarbij team en ouders intensief samenwerken. De medezeggenschapsraad van De Borgh speelt een belangrijke rol en denkt en handelt mee in het traject.

11 oktober 2017 is er een eerste ouderavond geweest. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst is uitgelegd wat de reden is dat we ons onderwijs willen aanpassen. Daarbij lag de nadruk op WAAROM we dit willen en ook HOE we dit willen. Een volgende stap zal zijn om het WAT nader in te vullen.

Dus ook gaan we onderwijs en het leren van kinderen concreet invulling geven. Ook in dit proces worden ouders meegenomen .De concrete invulling is een geleidelijk proces welke we deels al zijn gestart door bijvoorbeeld te gaan werken met Snappet en met Kernconcepten.

Onderstaand kunt de presentatie bekijken die tijdens de ouderbijeenkomst van 11 oktober j.l. is getoond en toegelicht.
Presentatie Ouderavond De Borgh

Onderstaand kunt u de presentatie bekijken die tijdens de ouderbijeenkomst 2 van 17 januari j.l. is getoond en toegelicht.
Presentatie Ouderavond 2 De Borgh

Visiedocument van De Borgh
Visiedocument De Borgh

Q & A lijst n.a.v. de ouderavonden en de klankbordgroep
Formulering Vragen en Antwoorden

Als school willen een ‘toegevoegde waarde’ hebben.

Voor ons is dat:
-We willen kinderen leren om zelf keuzes te maken en zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.
-Dit doen we door leerlingen zelf actief te laten handelen en te ervaren.
-Activerende werkvormen zijn de kern van onze didactiek.
-De van nature aanwezige nieuwsgierigheid en leergierigheid van kinderen is daarbij ons fundament.
-De basis psychologische behoeften AUTONOMIE – RELATIE – COMPETENTIE zijn onze leidraad.