Verlofaanvraag

Alle leerlingen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat zij wettelijk verplicht zijn elke dag naar school te gaan op de tijden die door de school zijn vastgesteld.

Verlof buiten de vakantie en vrije dagen dient schriftelijk aangevraagd te worden. Een aanvraagformulier hiervoor is te verkrijgen bij de administratie. De directeur is degene die wel of geen toestemming geeft en moet zich daarbij houden aan wettelijke richtlijnen.

Wij vragen u om ook voor uw kind dat jonger is dan vier jaar verlof aan te vragen.
Deze zal overigens worden toegekend, aangezien het kind nog niet leerplichtig is.

Bij ongeoorloofde afwezigheid van leerlingen zijn we als school wettelijk verplicht om dit te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Hengelo. De leerplichtambtenaar bepaalt dan welke (juridische) stappen er vervolgens genomen moeten worden.

Aanvraagformulier Verlof
Hieronder treft het schema voor verlof buiten schoolvakanties.

Stroomschema verlof buiten schoolvakanties