Uitstroomgegevens

Uitstroomgegevens naar het Voortgezet Onderwijs.

De leerlingen uit het jaar 2016-2017 zijn naar de volgende V.O. scholen gegaan.