Uitstroomgegevens

Uitstroomgegevens naar het Voortgezet Onderwijs.

De leerlingen uit het jaar 2017-2018 zijn naar de volgende V.O.  scholen gegaan.