Digitale leeromgeving

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Al onze leerlingen krijgen meer dan ooit te maken met een gedigitaliseerde samenleving. Het is daarom niet meer dan logisch dat wij onze leerlingen op deze situatie voorbereiden.

De leerlingen werken met verschillende devices; laptops, chromebooks, tablets etc. Leerlingen kunnen van alle devices gebruik maken en inloggen in hun leeromgeving.

Onze school heeft als visie dat ICT binnen het onderwijs nooit een doel op zich mag zijn, maar dat het altijd ondersteunend voor het onderwijs dient te zijn. ICT fungeert als middel om doelen te bereiken. Er wordt gestreefd naar het bevorderen van het gebruik van ICT als integraal onderdeel van het leerproces. Vanuit deze visie willen we hieronder enkele kernbegrippen benoemen waarbij we iets uitvoeriger ingaan op de rol die ICT hierbij kan vervullen.

ICT in relatie tot competentie
Competentie (“Ik kan het“) en autonomie (“Ik kan het zelf”). De computer geeft aan de leerling meer educatieve mogelijkheden om zelfstandig te leren, te communiceren, eigen initiatieven te nemen en zelf invloed uit te oefenen op wat hij doet. Hierdoor kan het gevoel van eigenwaarde en zelfrespect enorm groeien.

ICT in relatie tot adaptief onderwijs
In het schooljaar 2016 – 2017 hebben we het adatieve platform Snappet ingevoerd in groep 4 tot en met groep 8. Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.

De voordelen op een rij:
– De leerlingen zijn gemotiveerder en daardoor meer taakgericht. Ze maken meer opgaven, waardoor ze meer oefenen.

– De uitleg door de leerkracht blijft. Het is met name de verwerking die anders is. De opgaven worden nu op een tablet gemaakt in plaats van op papier.

– Doordat de leerkracht op zijn of haar tablet  kan zien wat de leerling doet, kan er veel sneller worden ingesprongen om een leerling op weg te helpen of nog een keer extra uit te leggen.

– De verwerking van de opgaven is meer op maat voor de leerling. Maakt een leerling nog te veel fouten, dan volgt niet alleen extra uitleg door de leerkracht, maar gaat een leerling ook extra sommen maken om te oefenen.

– Begrijpt de leerling de leerstof dan kan hij of zij doorgaan met opgaven die moeilijker zijn en dus meer uitdaging bieden.

– Snappet past is het eigentijds onderwijs, waarmee we onze leerlingen zo goed mogelijk willen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst.

Hoeven kinderen dan straks helemaal niet meer te schrijven?
Zeker wel. De schrijflessen blijven. Schrijven is immers ook een manier om informatie in de hersenen op te slaan. Bij het leren lezen bijvoorbeeld is het leren schrijven van de letters en woorden een belangrijke factor om de letters te onthouden.

Ook zullen leerlingen blijven schrijven om bijvoorbeeld een som uit te rekenen. De bewerking schrijven ze in het schrift op, zodat de leerkracht kan zien en controleren op welke wijze een leerling een som  heeft uitgerekend. Op die manier is te achterhalen of de leerling de juiste stappen heeft genomen.

Wetenschappelijk onderzoek
Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben een grootschalig onderzoek uitgevoerd die het positieve leereffect van Snappet bevestigen.

U kunt hierover meer informatie vinden via:
https://nl.snappet.org/grootschalig-wetenschappelijk-onderzoek-naar-snappet/

ICT in relatie tot de maatschappij en werken aan de toekomst
Mediawijsheid is één van de 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn 11 vaardigheden die leerlingen nodig hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij van de toekomst.

Mediawijsheid omvat op zijn beurt 10 competenties die leerlingen nodig hebben om actief, bewust en kritisch deel te nemen aan de moderne mediasamenleving. Mediawijsheid staat voor het slim en verantwoord om kunnen gaan met online en offline media. Je moet daarbij doorhebben hoe media jouw dagelijks leven beïnvloeden en hoe je er het beste uit kan halen – voor jezelf en voor anderen.

Belang van mediawijsheid op school
Scholen en ouders hebben een rol om leerlingen mediawijs te maken, zodat zij op een verantwoorde en veilige manier internet en (sociale) media gebruiken, zich bewust zijn van risico’s en weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Denk bijvoorbeeld aan risico’s op het gebied van privacy, online pesten en schokkende beelden waarmee kinderen worden geconfronteerd.

Media kunnen grote invloed hebben en het medialandschap is continu in beweging. Het is belangrijk dat leerlingen hier kritisch mee leren omgaan en zichzelf vragen stellen als: wie is de afzender, hoe betrouwbaar is informatie en wat betekent het voor mij?

snappet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21e-eeuwse-vaardigheden-600x-600png

10 competenties mediawijsheid