Schoolondersteuningsteam

We willen de leerlingen goed willen volgen en goed in beeld hebben. Daarom worden er 3 keer per jaar groepsbesprekingen gehouden.
Na de groepsbespreking vindt de leerlingbespreking plaats.

Hierbij gaat het om leerlingen waarvan de onderwijsbehoefte nog beter in kaart willen brengen. Dit hoeft niet alleen op “leren” betrekking te hebben, maar kan ook gaan over welbevinden, extra uitdaging bieden, of het gedrag van de leerling. Bij deze gesprekken is altijd, de CLB-er aanwezig. Het kan zijn dat we hierbij de schoolmaatschappelijk werker of de schoolverpleegkundige uitnodigen.
U als ouder wordt hier nauw bij betrokken omdat we samen willen weten wat de beste aanpak is voor uw kind. Niet alleen vanuit school kan er reden zijn tot zorg maar ook ouders kunnen zich zorgen maken over de ontwikkeling .
Hiermee kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht of de intern begeleider.

Schoolondersteuningsteam:
-Intern begeleider: Karin Weghorst
-Orthopedagoog: Lisan Pouw
-Schoolverpleegkundige: Suzanne Schilderinck