Schoolplan

 

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin we de keuzes aangeven wie de komende periode  maken.
De periode is landelijk vastgesteld en loopt van 2019 tot en met 2023

De kaders waarin de keuzes gemaakt worden zijn opgesteld op bestuursniveau van de Dr. Schaepmanstichting.

 

Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven.

Het huidige schoolplan is opgesteld voor de komst van de huidige directeur. Met haar komst is echter een nieuwe koers ingeslagen, die nog verder uitgewerkt zal worden. Samen met team, bestuur en MR. Jaarlijks wordt het schoolplan geëvalueerd en worden doelen daar waar nodig bijgesteld.

Schoolplan 2019 2023 De Borgh