Schoolgids

Wat is een schoolgids?

De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die aan ouders wordt uitgereikt bij toelating van hun kind op de basisschool.
De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op onze school. Ze geeft ook een beschrijving van de wijze waarop de school aan diverse wettelijke voorschriften inhoud geeft.
Ouders kunnen zich een beeld vormen van het onderwijsprogramma en de kwaliteit van de organisatie.
In een bijlage wordt jaarlijks verduidelijkt welke groepsverdeling en inzet van onderwijsgevenden voor dat jaar van kracht is. Ook de actuele keuze van onderwijsmiddelen en van bijzondere zorgvoorzieningen krijgt daarin een plaats. Een compleet jaarrooster met schooltijden en vakanties maakt deel uit van de bijlage. We hopen onze ouders met deze schoolgids en de bijlagen een overzichtelijke en bruikbare brochure te presenteren en houden ons aanbevolen voor suggesties ter verbetering van de schoolgids.

Schoolgids 2020 – 2021