Rots en water trainingen

RW
Rots – en Watertraining is een weerbaarheidstraining. Tijdens de trainingen leer je ‘Rots‘ te zijn als de situatie daarom vraagt en ervaar je hoe het is om ‘Water‘ te gebruiken in het contact met anderen. Soms sta je stevig als een Rots en soms ben je zo als het water; snel aanpassend aan veranderende omstandigheden

De Rots- en Watertraining is een methode om de sociale competenties te ontwikkelen. Met andere woorden: door middel van lichamelijke training leer je jezelf beter kennen, waardoor je beter om kunt gaan met situaties en de mensen om je heen.

Je werkt aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie.
Vanuit deze basis werken we met de leerlingen aan zelfvertrouwen, assertiviteit, communicatie en zelfbewustzijn.

Dit alles met als doel een stevig ‘huis’ te bouwen waardoor de leerling beter om kan gaan met bijvoorbeeld conflicten waardoor het beter in staat is tot zelfverdediging en het aangaan en onderhouden van contacten en relaties.

We hebben op school opgeleide Rots – en Watertrainers. De oefeningen die gedaan worden tijdens de Rots – en Watertrainingen komen terug in de groep als er les gegeven wordt of tijdens de pauze. De Rots – en Watertrainingen hebben een zeer positief effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.