Protocol Klachtenregeling

De Dr. Schaepmanstichting kent een klachtenprocedure die geldt voor alle katholieke scholen in Hengelo. Het betreft de “Algemene Klachtenregeling“ van de VBKO (de besturenbond). Het gaat om klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, pesten en agressie.

Ook op onderwijskundig gebied kan men klachten hebben die men naar voren wil brengen. De meeste klachten zullen in onderling overleg op de juiste manier worden afgehandeld. Daarvoor komt de klachtencommissie niet in beeld.

We hanteren het volgende procedure:

*   U neemt eerst contact op met de leerkracht.

*   Wanneer u dat wenst, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van De Borgh, Karin Weghorst. Zij is ook Intern Begeleider.

*   Ook kunt u contact opnemen met de directeur, Mick Geurts.

Wanneer u, als ouder, van oordeel bent dat voorgaande stappen onvoldoende resultaat opleveren, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de Dr. Schaepmanstichting.

Anne Overbeek
Van: ‘Anne Overbeek in Vertrouwen’.
06-30642568
Mail: info@anneoverbeek.nl.

Als ook dit contact niet tot tevredenheid is, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de Dr. Schaepmanstichting.

Dr. Schaepmanstichting
074 – 242 45 45

Mocht onverhoopt ook deze stap niet leiden tot een voor u gewenste oplossing, dan kunt u contact opnemen met:

Algemene Klachtencommissie.
Landelijke Bezwaren-, Geschillen- en Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs Raamweg 2
2596 HL Den Haag
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3925508 (van 9.00-12.00 uur)