Profiel

De Borgh is een school in ontwikkeling. Elke dag werken we hard om onze nieuwe visie vorm en inhoud te geven.

Onze visie steunt op vier pijlers:

  • Brede ontwikkeling van het kind
  • Kind in actie –  Persoonlijk leiderschap
  • Integratie van kennis en vaardigheden
  • Vorming van IKC – Integraal Kind Centrum

Een toelichting op deze vier pijlers kunt u lezen bij IKC De Borgh – Visie.

Op basis van deze pijlers vullen we ons onderwijs in.
In deze fase doen we dat op de volgende wijze:

  • In de ochtend werken we aan de kernvakken rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, taal, spelling en schrijven.

Hiervoor gebruiken we oa. Gynzy. Meer informatie hierover kunt u vinden bij ‘Digitale leeromgeving’. De leerlingen werken daarbij op een tablet of chromebook. Ze blijven echter ook schrijven. Schrijven blijft een belangrijke motorische vaardigheid. Ook heeft het schrijven een positief effect op het opslaan in de hersenen.

  • De zaakvakken bieden geïntegreerd aan door middel van het werken aan thema’s. We volgen daarbij de “Kernconcepten” van het KPC. We zijn hiermee in schooljaar 2017 – 2018 begonnen.

Wat zijn “Kernconcepten”?
U kunt dit vergelijken met project onderwijs. Leerlingen werken in groepjes aan een bepaald thema. Hierover krijgen ze informatie van de leerkracht, maar gaan ze ook zelf op zoek naar informatie. De leerdoelen worden deels vastgelegd door het team, maar ook de leerlingen stellen zelf hun leerdoelen op.

De thema’s van de kernconcepten zijn:

Mens en Maatschappij

 

 

Natuur en Techniek

Bij de kernconcepten wordt gebruik gemaakt van het TASC-model.

Met behulp van dit model leren kinderen hoe ze hun opdrachten en leerdoelen gestructureerd kunnen aanpakken. Het helpt hen om te leren.

  • Vanaf groep 5 staat Engels op het programma. Dit doen we met de methode GROOVE.ME
    Kinderen leren via moderne liedjes de Engelse taal.