Topklas

Bovenschoolse TOPklas Dr. Schaepmanstichting
Top KlasLeerlingen die meer verbreding nodig hebben, kunnen deelnemen aan de topklas.

In de topklas wordt aan meer- en/of hoogbegaafde leerlingen een speciaal lesprogramma aangeboden. Hierbij komen cognitieve aspecten, maar ook sociaal-emotionele aspecten aan de orde. Er wordt uitdagende leerstof aangeboden die een beroep doet op hun eigen leer- en werkstrategieën. Bovendien kunnen ze nieuwe vaardigheden en strategieën ontwikkelen.

De topklas heeft 2 vaste begeleiders en komt op vaste tijden bij elkaar. Aan opdrachten van deze groepen kan ook gedurende de week in de eigen groep gewerkt worden. Leerlingen van de groepen 5 t/m 7 volgen een dag per week lessen in de verrijkingsgroep. Dit gebeurt op één locatie waar een lokaal is ingericht voor deze topklas.

Ieder jaar wordt opnieuw bekeken welke kinderen aan de bovenschoolse topklas kunnen deelnemen. De intern begeleider en specialist begaafdheid kijken welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.

Voor meer informatie: top-klas.nl