Peuterspeelschool

In het Integraal KindCentrum (IKC) De Borgh is peuterspeelschool ‘De Borgh’ gevestigd. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar bezoeken de peuterspeelschool 8 of 16 uur per week. In een uitdagende speel- en leeromgeving zetten ze hier, onder deskundige begeleiding, belangrijke stappen in een wereld die voor hen steeds groter wordt.

Peuterspeelschool De Borgh biedt als eerste in Hengelo 8 of 16 uur aan, waarbij 16 uur is gereserveerd voor peuters met een VVE indicatie. Op deze manier kunnen we jonge kinderen nog intensiever begeleiden. De samenwerking tussen de pedagogisch medewerkers van de peuterspeelschool en de leerkrachten van de basisschool is intensief. Feitelijk vormen we samen één team. We werken vanuit dezelfde visie, waardoor de stap van peuterspeelschool naar de basisschool vloeiender kan verlopen. De kinderen kennen het gebouw en de leerkrachten. De leerlijnen lopen door en we werken vanuit eenzelfde pedagogische aanpak. Overigens is het niet vanzelfsprekend dat de kinderen die peuterspeelschool De Borgh bezoeken ook naar basisschool De Borgh gaan. Ouders blijven vrij in de keuze om een basisschool te kiezen, wanneer hun zoon of dochter de leeftijd van 4 jaar bereikt.

AANBOD:

Kinderen kunnen 8 of 16 uur komen. Voor de 16 uur is een VVE indicatie noodzakelijk. Deze wordt gegeven door de GGD. Een dag op de peuterspeelschool is vier uur. Wanneer een kind 8 uur komt, betekent dat dus twee dagen. Ouders mogen zelf de keuze maken welke dagen dat zijn.

  Dagdelen
Dagdeel 1 Maandagmorgen
Dagdeel 2 Dinsdagmorgen
Dagdeel 3 Woensdagmorgen
Dagdeel 4 Donderdagmorgen

Wilt  u meer informatie over de peuterspeelschool dan kunt u terecht de leidsters en bij Rick Snippert.

U kunt dan ook een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Tevens kunt u informatie vinden op de website van Spring! Peuterspeelschool De Borgh