Ouderraad

Als ouder bent u natuurlijk betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. Deze betrokkenheid kunt u ook tijdens de schooltijd van uw kind vormgeven, door bijvoorbeeld lid te worden van de ouderraad. De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging. Alle ouders met met één of meer kinderen op De Borgh zijn automatisch lid van deze oudervereniging.

De ouderraad kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Jaarlijks leggen zij verantwoording af inzake de financiën.

De ouderraad ondersteunt het team met alle extra activiteiten die buiten het onderwijskundige programma plaatsvinden. U kunt dan denken aan activiteiten die georganiseerd worden rond sinterklaas, koningsspelen, kerstmis, maar ook de schoolreisjes. Al deze activiteiten maken de schooltijd van kinderen extra leuk en zijn tevens erg leerzaam.

De ouders van de ouderraad werken samen met de leden van het team om de activiteiten te organiseren. Ook ouders die geen lid van de ouderraad zijn, maar wel willen helpen zijn van harte welkom!

De ouderraad vergadert ongeveer zes maal per jaar. Bij dit overleg is ook iemand van het team aanwezig.

Voorbeelden van activiteiten:

  • Sinterklaas: ouders versieren de gemeenschappelijke ruimtes van de school en helpen met de voorbereiding van de komst van Sinterklaas.
  • Kerstmis: ouders brengen hal en de gangen van de school in kerstsfeer en helpen met de voorbereiding en uitvoering van de kerstviering.
  • Pasen: ouders regelen dat er in de klassen brood kan worden gedeeld op witte donderdag en dat er voor alle kinderen een paastraktatie is.
  • De Koningsspelen: ouders helpen bij de aankleding van de school en de uitvoeringvan de activiteiten op deze feestelijke dag.
  • Schoolreisje: ouders en team zijn samen verantwoordelijk voor de planning, het regelen en de uitvoering van het schoolreisje.
  • Het afscheid van groep 8: de ouders ondersteunen bij de uitvoering van deze avond.

Dit is slechts een selectie van de activiteiten die in samenwerking met school worden georganiseerd. Maar daarnaast organiseert de ouderraad ook zelfstandig activiteiten, waaraan de school haar medewerking verleent.

Bijvoorbeeld:

  • Sint Maarten
  • Wandel vierdaagse

Om deze activiteiten te kunnen organiseren, vraagt de ouderraad om een ouderbijdrage. Deze wordt per schoolgaand kind betaald. Al een aantal jaren staat hiervoor het bedrag van € 36,50.

Tijdens de jaarvergadering die gewoonlijk in oktober plaatsvindt, wordt het bedrag van de ouderbijdrage vastgesteld.

De ouderraad heeft een begroting waarin voor iedere activiteit een post is opgenomen. De begroting wordt gecontroleerd door externen.

Wilt u contact met de ouderraad dan kunt u mailen naar: or@deborgh-hgl.nl

Jaarverslag OR 2018 – 2019