Oudercontacten

Om de leerlingen van De Borgh zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is het van groot belang dat de contacten tussen ouders en team, en dan in het bijzonder de leerkracht van het kind, positief verlopen. Een goede samenwerking komt de ontwikkeling van uw kind immers ten goede.

Elk jaar starten wij met de startgesprekken. 

Tijdens deze gesprekken is het de bedoeling dat u wat vertelt over uw zoon en dochter. Informatie waarvan u denkt dat het belangrijk is voor de leerkracht. De leerkracht zal u ook een aantal vragen kunnen stellen. Het doel is dat u zelf kunt aangeven wat u belangrijk vindt dat de leerkracht van en over uw kind weet. Op deze wijze willen we het eerste contact persoonlijker maken en meer richten op uw kind. Uw zoon of dochter mag bij dit gesprek aanwezig zijn. Het gaat immers over hen.

Rond november zijn er de eerste tien minuten gesprekken. Tijdens deze oudergesprekken kan de leerkracht de eerste indrukken van uw zoon of dochter weergeven. Dit kan zowel op leergebied zijn als over gedrag en sociale-emotionele ontwikkeling. Ook u kunt dan aangeven hoe u de ontwikkeling van uw kind ziet.

Rond februari vinden de oudergesprekken plaats over het portfolio.

Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd.

De leerlingen krijgen aan het eind van het schooljaar weer hun portfolio mee. Mocht er aanleiding zijn om met u in gesprek te gaan, dan zal de leerkracht u uitnodigen. Wanneer u zelf een gesprek wilt, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht.

Ten alle tijden geldt: wanneer u zich zorgen maakt over uw kind of vragen of opmerkingen heeft. Aarzel dan niet om contact op te nemen. In eerste instantie met de leerkracht, maar daar waar nodig of wenselijk met de Intern Begeleider of met de directeur.

Ook kan de leerkracht telefonisch contact met u opnemen. Dit kan om diverse redenen zijn. Om u kort even van iets op de hoogte te stellen of om een afspraak te maken voor een gesprek.