Medezeggenschapsraad

Bij een creatieve school hoort een enthousiaste, betrokken en positief kritische MR.
Dat zijn wij dan ook!
Op dit moment bestaat de MR uit 6 leden: 3 ouderleden en 3 teamleden.
Formeel gezegd is de MR “de officiële vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten naar het schoolbestuur en het College van Bestuur (CvB)”.
Als vertegenwoordiging van De Borgh woont Rick Snippert de MR-vergaderingen bij. Zij informeert en adviseert.

In de Medezeggenschapsraad wordt onder andere gesproken over voorbereiding over standpunten en adviezen naar het bestuur, beleidszaken, personeelsbeleid en de organisatie van De Borgh.

De ontwikkelingen in de school staan nooit stil en daarom hebben wij als MR altijd wel interessante onderwerpen om te bespreken. Het team zit vol nieuwe ideeën en binnen de stichting worden volop nieuwe ontwikkelingen vormgegeven. Als personeels- en ouderleden van de MR houden we alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en wegen we de belangen van ouders en team goed af in de besluitvorming. Als het nodig of wenselijk is, wordt aan ouders en/of team hun mening gevraagd over een onderwerp. Ook worden onderwerpen vanuit ouders/team ingebracht en besproken met de directie. Op die manier proberen we de MR tot echt platform van discussie te gebruiken.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding
Elsbeth ter Haar Voorzitter
Tevens lid GMR
Judith klein Breteler
Sherla Nijhuis – Gast
Personeelsgeleding
Charlotte de Wit Secretaris
Martha Jansen Tevens lid GMR
Carolien Kasifa

Voor vragen kunt u altijd één van de MR-leden aanspreken.

Ook kunt u ons mailen op: mr@deborgh-hgl.nl