Medezeggenschapsraad

Bij een creatieve school hoort een enthousiaste, betrokken en positief kritische MR.
Dat zijn wij dan ook!
Op dit moment bestaat de MR uit 6 leden: 3 ouderleden en 3 teamleden.
Formeel gezegd is de MR “de officiële vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten naar het schoolbestuur en het College van Bestuur (CvB)”.
Als vertegenwoordiging van De Borgh woont Mick Geurts (directeur) de MR-vergaderingen bij. Zij informeert en adviseert.

In de Medezeggenschapsraad wordt onder andere gesproken over voorbereiding over standpunten en adviezen naar het bestuur, beleidszaken, personeelsbeleid en de organisatie van De Borgh.

De ontwikkelingen in de school staan nooit stil en daarom hebben wij als MR alMR-Notulen 30-01-2019tijd wel interessante onderwerpen om te bespreken. Het team zit vol nieuwe ideeën en binnen de stichting worden volop nieuwe ontwikkelingen vormgegeven. Als personeels- en ouderleden van de MR houden we alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en wegen we de belangen van ouders en team goed af in de besluitvorming. Als het nodig of wenselijk is, wordt aan ouders en/of team hun mening gevraagd over een onderwerp. Ook worden onderwerpen vanuit ouders/team ingebracht en besproken met de directie. Op die manier proberen we de MR tot echt platform van discussie te gebruiken.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding
Elsbeth ter Haar Voorzitter
Tevens lid GMR
Judith klein Breteler
Sherla Nijhuis – Gast
Personeelsgeleding
Simone Paalhaar Secretaris
Martha Jansen Tevens lid GMR
Ingrid Jager
Voor vragen kunt u altijd één van de MR-leden aanspreken. Ook kunt u ons mailen op:
mr@deborgh-hgl.nl

Reglement MR versie jan 2014

MR-Jaarverslag 2015-2016

Notulen:

MR-Notulen 03-04-2019

MR-Notulen 30-01-2019

MR – Notulen 28-11-2018

MR-Notulen 04-10-2018

MR – Notulen 11-04-2018

MR – Notulen 13-03-2018

MR – Notulen 19-02-2018

MR – Notulen 10-01-2018

Notulen MR 20 november 2017

Notulen MR 31 oktober 2017.

Notulen MR 18 april 2017

Notulen MR 27 juni 2017

Notulen MR 18 april 2017

Notulen MR 28 februari 2017

Notulen MR 6 december2016

Notulen MR 26 september 2016

Notulen MR 20 juni 2016

Notulen MR 8 juni 2015

Notulen MR 23 maart 2015

Notulen MR 12 januari 2015

Notulen MR 23 februari 2016

Notulen MR 4 april 2016

Jaarplan MR 2015-2016

Jaarverslag MR 2014-2015