Kinderopvang

Naast de basisschool en de peuterspeelschool, verzorgen wij buiten de schooluren ook opvang. Deze opvang wordt geregeld door Smallsteps. De opvang kan zowel voor schooltijd als na schooltijd plaatsvinden.

Het belangrijkste bij de opvang is dat de kinderen deze tijd op een gezellige en huiselijke manier doorbrengen. Het is immers ‘vrije tijd’. De jongste kinderen worden door de pedagogisch medewerker opgehaald. De oudere kinderen komen zelfstandig. Doordat de kinderen in hetzelfde gebouw blijven, vindt de opvang plaats in een voor hen bekende en vertrouwde omgeving. De lijntjes tussen de pedagogisch medewerkers en het team van De Borgh zijn kort. Er is snel contact, hetgeen handig is wanneer er gedurende de dag iets gebeurt.

Daar waar mogelijk sluiten de activiteiten van de kinderopvang aan bij de activiteiten die op school plaatsvinden. Bijvoorbeeld de onderwerpen van de kernconcepten komen ook aan bod bij de opvang. Echter wel op meer vrijblijvende manier dan in de schoolse situatie.

De kinderopvang heeft eigen materialen, maar maakt ook gebruik van de materialen en de faciliteiten die bij de basisschool horen.

Meer informatie: Kinderopvang de Borgh

U kunt hier uw zoon/dochter makkelijk en snel online inschrijven.
Klik hier