Kinderen en hun sociale talenten

csm_8_gedragscat_nieuw_02_d6e6f6abb1Het is de bedoeling dat kinderen graag naar school gaan, elkaar de ruimte geven en dat ze een beetje rekening met elkaar houden. Om dit te stimuleren geven we op school les in sociale competenties. We leren kinderen om ruzies uit te praten, we leren kinderen om op te komen voor zich zelf, samen te spelen en te delen en om te leren eigen keuzes te maken.

Kinderen zullen deze vaardigheden later nodig hebben in de maatschappij.

Kortom we leren kinderen om sociaal competent te zijn en u kunt ons daarmee uw kind daarbij helpen.

Sociale competentie houdt niet op in de klas: u zult thuis ook regelmatig te maken hebben met de regels.

Door erover te praten, complimenten geven bij juiste dingen doen, zelf het goede voorbeeld te geven kunt u uw kind helpen.

De regels waar wij aan werken kunt u hiernaast zien.