Kernwaarden

GEBORGENHEID
De Borgh als ‘versterkt huis’ staat voor geborgenheid. Onze school vormt een gemeenschap tussen de samenleving en thuis en maakt tegelijkertijd deel uit van die samenleving.
Het is een oefenplek waar kinderen mogen experimenteren en daarvan leren. Steeds onder begeleiding van het team. Samen met ouders voelen we ons verantwoordelijk voor alle kinderen. We streven ernaar dat onze leerlingen De Borgh verlaten als zelfbewuste en weerbare burgers met een positieve kijk op zichzelf, hun medemens en de wereld.
Het ‘versterkte’ huis wordt gevormd door de basisschool samen met de peuterspeelschool en de kinderopvang in één gebouw.

VERWONDEREN
Verwondering is het begin van inzicht. Door verwondering wordt de nieuwsgierigheid gewekt. Het geeft de energie om op ontdekkingstocht te gaan. Onbevooroordeeld en vragend. Plezier beleven aan de reis zelf.

DOEN
Handelen en ervaren zijn effectieve manieren om te leren. Door te doen beklijft de kennis beter, maar komen we ook tot nieuwe inzichten. Gewoon door te proberen en te experimenteren.
Door keuzes te maken en verantwoording te nemen voor de uitkomst. Dan kun je weer de volgende stap maken.
Denken en doen gaan samen.

BOUWEN
Elk kind bouwt op zijn of haar eigen manier aan de toekomst. Kijken wat je al kunt en dan de volgende stap. Elke dag een beetje beter. Je kunt het NOG niet, maar je gaat het leren. Waarbij het niet alleen om het eindresultaat gaat, maar nog meer om het proces om het doel te bereiken.
Geen losse stenen, maar een heleboel stenen samen vormen het fundament.

VIEREN
We willen vooral kijken naar wat goed gaat en dat verder uitbouwen. Dat gaat niet vanzelf, want leren is hard werken.
Steeds willen we, vanuit een positief en optimistisch perspectief,  kijken naar kansen en mogelijkheden van iedereen.