Kalender

Op de schoolkalender kunt u alle activiteiten vinden die er gedurende het schooljaar staan gepland. Een aantal is in het begin van het schooljaar bekend. Andere activiteiten worden pas gedurende het schooljaar ingevuld. Deze worden dan vermeld in de tweewekelijkse nieuwsbrief.

In de kalender vindt u nog aanvullende informatie

180713 Kalender ouders 2018-2019