Interschoolcommissie

De Inter School Commissie beheert het geld dat binnenkomt met het ophalen van het oud papier door ouders.
De commissie bestaat uit een ouder en teamleden van De Borgh.
Tijdens vergaderingen wordt gekeken hoe het geld besteed gaat worden. Er zal een nieuwe geluidsinstallatie worden aangeschaft voor in de grote hal.

De Tussen Schoolse Opvang (overblijf) wordt voor een gedeelte ook gefinancierd uit de middelen van de ISC. Zo kunnen we de TSO goedkoop houden. Een keer overblijven kost 1,50 euro.