Algemeen

Als ouders vertrouwt u uw kind toe aan de school. Samen met u willen we zorgen voor een optimale ontwikkeling. Daarmee bedoelen we niet alleen taal, lezen en rekenen, maar ook wij samen als mensen met elkaar omgaan en hoe een kind zichzelf als persoon ontwikkelt.

Een goede samenwerking en communicatie tussen school en ouders komt het kind ten goede. Voor een kind is het immers erg vervelend wanneer school en ouders niet op één lijn zitten. Ook blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat wanneer ouders betrokken zijn bij de school van hun kind, de leerresultaten en het welbevinden van het kind beter zijn.

In de opvoeding en het onderwijs zijn de ouders en school zijn in gelijkwaardig, maar ieder met een eigen eindverantwoordelijkheid. De ouders blijven te allen tijde eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind, school is dat als professionele instelling voor het onderwijs.

Cruciaal is dat er een onderling vertrouwen is en dat zowel ouders als school een gezamenlijke inspanningsplicht hebben in belang van het kind.