Identiteit

De Borgh is een school die valt onder het bestuur van de Dr. Schaepmanstichting en heeft daarmee een katholieke signatuur.

In de stichting en in onze school beschouwen we identiteit en katholiciteit als een dynamisch gegeven. Het is voor een ons een voortdurende zoektocht om te onderzoeken wat ons beweegt en bezielt.
De kernwaarden uit de katholieke traditie vormen voor ons ankerpunten.
Solidariteit en naastenliefde, verantwoordelijkheid, hoop en perspectief, een positief mensbeeld, verbinding zijn waarden die ons richting geven.

In de onderwijspraktijk geven we op de volgende manieren vorm aan onze identiteit:

  • Dagopeningen
  • Vieringen zoals Pasen en Kerstmis.
  • Levensbeschouwelijk onderwijs. Hierbij besteden we aandacht aan de christelijke verhalen in verbinding met de tradities van andere religies zoals het jodendom, de islam, het boeddhisme en het hindoeïsme.

Op De Borgh hebben we een identiteitscoördinator. Deze leerkracht met een speciale opleiding initieert en coördineert de activiteiten die specifiek te maken hebben met de identiteit van de school. Bovenschools zijn er jaarlijks een aantal bijeenkomsten van en voor de identiteitscoördinatoren, zodat zij elkaar kunnen inspireren en ondersteunen.
Op directieniveau van de Dr. Schaepmanstichting staat het onderwerp ‘identiteit’ prominent op de agenda.
Gezamenlijk willen we ons voortdurend afvragen op welke “waardenvolle” wijze wij ons onderwijs vorm willen geven.

Wij willen nadrukkelijk vermelden dat alle kinderen, ongeacht geloof of achtergrond, welkom zijn op onze school. Vanuit interculturaliteit en diversiteit van levensbeschouwelijke stromingen willen we gezamenlijk de verbinding aangaan en samenleven in de gemeenschap van onze school.
Zo willen wij een afspiegeling zijn van de multiculturele samenleving.