Hoe werken wij

Op de Borgh vinden wij het belangrijk dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen met de mogelijkheden die ze hebben. We willen kinderen op zo’n manier begeleiden dat zij zich prettig voelen bij ons op school. De interne begeleider heeft de taak om de zorg voor de leerlingen te coördineren en te ondersteunen.

We streven er naar om de leerlingen zoveel mogelijk binnen de groepen te helpen. Kinderen profiteren op die manier zo veel mogelijk van de instructie die geboden wordt.

Indien er aanleiding is voor individuele hulp buiten de groep gebeurt dit in overleg met de interne begeleider. Als leerlingen op methode-gebonden toetsen of Cito-toetsen een onvoldoende scoren, kan dit reden zijn om leerlingen extra te volgen en binnen de leerlingenzorg te bespreken. Indien leerlingen hoge toetsscores hebben, zowel op de methode-gebonden toetsen als op de Cito-toetsen, kan er aanleiding zijn om leerlingen extra uitdaging te bieden. Ook als leerlingen hulp nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied, kan in overleg met de ouders een handelingsplan opgesteld worden.

Op onze school kennen we groeps- en leerlingenbesprekingen. Groepsbesprekingen worden enige keren per jaar gehouden tussen leerkrachten en interne begeleider. Zowel de gehele groep als de individuele leerlingen worden kort besproken, zowel op leerprestaties als op welbevinden.

hgw_cyclusMocht er een hulpvraag zijn betreffende een leerling, dan wordt deze besproken tijdens de leerlingenbespreking. Hierbij zit naast de leerkracht en de intern begeleider, ook een orthopedagoog. Samen wordt bekeken wat de beste aanpak is voor het kind.

Wanneer leerlingen besproken worden tijdens de leerlingenbespreking, worden de ouders betrokken in het proces.

Ontwikkelingen binnen de leerlingenzorg:
Een aantal jaren geleden zijn we begonnen om onze zorgstructuur aan te passen aan de I-Zorgroute. De I-Zorgroute is een landelijke ontwikkeling waarbinnen het handelingsgericht werken centraal staat. Dit betekent dat we duidelijke (hoge) doelen stellen en aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

We stellen dus elke keer de vraag:
Wat heeft een kind nodig om optimaal te kunnen leren?

Niet alleen van school uit kan er reden zijn tot zorg, ook u als ouder kunt zich zorgen maken over uw kind. Hiermee kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht of de interne begeleider.