Hoe werken wij

Sommige leerlingen hebben iets meer ondersteuning nodig in hun ontwikkeling. Dat kan
zijn op leergebied, maar ook op gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. De intern
begeleider van onze school is degene die vanuit haar specialistische kennis, deze
ondersteuning coördineert. Altijd in intensieve samenwerking met leerkrachten en ouders.

We werken daarbij volgens de principes van Handelings Gericht Werken.

Onze kernvraag is steeds:
Wat heeft dit kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?

Deze vraag stellen we bij alle leerlingen, maar voor een aantal kinderen geldt dat de
antwoorden complexer zijn. In het hele ondersteuningstraject volgen we de 1-zorgroute.
Bij elke stap neemt de intensiteit en de experts die extern betrokken worden toe.

De ouders spelen in dit gehele proces een belangrijke rol. Zij kennen hun kind immers het
best. De school en dan met name de leerkracht, heeft een centrale rol, vanuit de
pedagogische en didactische taak. De leerkracht is degene die het kind het best kent in de
onderwijssetting en is tevens degene die de ondersteuning uitvoert.

De 1-zorgroute kent de volgende stappen: