Van harte welkom op de website van IKC De Borgh!

Op De Borgh zetten we in op de brede ontwikkeling van het kind. Naast kinderen leren lezen, rekenen en schrijven, vinden we het ook belangrijk dat een kind leert hoe hij of zij kan omgaan met anderen en zich als sociaal wezen kan handhaven en ontwikkelen. Ontdekken wie je bent als mens is tevens een aspect in de ontwikkeling van het kind waar wij onze bijdrage aan willen leveren. Daarbij richten we ons op waar een kind goed in is. Wat zijn talenten en kwaliteiten die het kind energie en motivatie geven om zich in te zetten om te groeien?

Onze school is een veilige omgeving waar kinderen kunnen oefenen en leren. Stap voor stap, onder coachende begeleiding van volwassenen. Deze volwassen zijn wij als professionals binnen de school, maar ook u, ouders, als expert van uw kind. Samen vormen we een driehoek: Kind – School – Ouder. Met als doel de optimale ontwikkeling van uw kind.

We willen kinderen  begeleiden om zelfbewust en met zelfvertrouwen op te groeien, met een positieve blik op de wereld. We gaan uit van mogelijkheden en kansen. Ieder mens is uniek en beschikt over talenten. Die talenten willen samen ontdekken en laten groeien.

We willen kinderen leren om keuzes te maken die bij hen passen en hen laten ervaren dat keuzes die zij maken goede en minder goede consequenties hebben. Minder goede gevolgen zijn vervelend, maar daar kun je wel van leren.