Van harte welkom op de website van De Borgh!


Op De Borgh zetten we in op de brede ontwikkeling van het kind. Naast kinderen leren lezen, rekenen en schrijven, vinden we het ook belangrijk dat een kind leert hoe hij of zij kan omgaan met anderen en zich als sociaal wezen kan handhaven en ontwikkelen. Ontdekken wie je bent als mens is tevens een aspect in de ontwikkeling van het kind waar wij onze bijdrage aan willen leveren. Daarbij richten we ons op waar een kind goed in is. Wat zijn talenten en kwaliteiten die het kind energie en motivatie geven om zich in te zetten om te groeien?

Onze school is een veilige omgeving waar kinderen kunnen oefenen en leren. Stap voor stap, onder coachende begeleiding van volwassenen. Deze volwassen zijn wij als professionals binnen de school, maar ook u, ouders, als expert van uw kind. Samen vormen we een driehoek: Kind – School – Ouder. Met als doel de optimale ontwikkeling van uw kind.

We willen kinderen  begeleiden om zelfbewust en met zelfvertrouwen op te groeien, met een positieve blik op de wereld. We gaan uit van mogelijkheden en kansen. Ieder mens is uniek en beschikt over talenten. Die talenten willen samen ontdekken en laten groeien.

We willen kinderen leren om keuzes te maken die bij hen passen en hen laten ervaren dat keuzes die zij maken goede en minder goede consequenties hebben. Minder goede gevolgen zijn vervelend, maar daar kun je wel van leren.

De Borgh is een school in ontwikkeling. Net als de kinderen die onze school bezoeken, leren wij ook elke dag. Elke dag willen we een beetje beter worden.

Basisschool De Borgh vormt samen met de peuterspeelschool De Borgh en Kinderopvang Kindercentrum een zogenaamd Integraal Kind Centrum (IKC).

Op dit moment zijn tijden van peuterspeelschool De Borgh als volgt:

Groep Dagdelen Tijd
Dagdeel 1 Maandagmorgen 08.30 – 12.30 uur
Dagdeel 2 Dinsdagmorgen 08.30 – 12.30 uur
Dagdeel 3 Woensdagmorgen 08.30 – 12.30 uur
Dagdeel 4 Donderdagmorgen 08.30 – 12.30 uur

Wilt  u meer informatie over de peuterspeelschool dan kunt u terecht de leidsters en bij Mick Geurts.

Tevens kunt u informatie vinden op de website van Spring! Peuterspeelschool De Borgh

Of kom gewoon een keer kijken.

Alle faciliteiten in één gebouw zorgen voor rust en veiligheid.

Wanneer u op zoek bent naar een school voor uw zoon of dochter, dan kunt u voor een informatief gesprek en een rondleiding contact opnemen met Mick Geurts, directeur.


Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling van het ZGT. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het ZGT gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Het BeterBoek
Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.